25/11/2019

Điện mặt trời 8kWP cho hộ gia đình tại Tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu chi tiết dự án điện năng lượng mặt trời gia đình 8kWP tại Tỉnh Hưng Yên

Tên khách hàng: Hoàng Đình Tú

Địa chỉ: Phố Nối – Tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu khách hàng: Hệ thống điện mặt trời 8kWP được nhiều hộ gia đình tại Hưng Yên quan tâm tới, khách hàng mong muốn giảm thiểu sử dụng nguồn điện lưới thay thế bằng điện mặt trời. Chủ đầu tư vui mừng khi hệ thống vừa giảm tiền điện lại còn được bán điện dư cho điện lực.

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 8kWP gia đình Hưng Yên:

Giải pháp: Hệ thống điện mặt trời HÒA LƯỚI

Công suất: 8.100 kWP

Số lượng tấm pin: 20 tấm pin Mono 400W half cell Trina Solar

Biến tần (inverter): 8kWP solar X

Sản lượng điện tạo ra: 12.489 kWh/ năm

Lượng CO2 giảm thải: 8.367 tấn/ năm

Thời gian hoàn thiện: 21/11/2019

0902 417 888

Liên hệ