24/06/2020

Bảng giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 mới nhất được Phó Thủ Tướng Trình Đình Dũng ký

 

Sau đây là toàn bộ văn bản và Bảng giá mua điện năng lượng mặt trời 2020:

⭐ Đối với dự án điện mặt trời nổi mức giá 7,69 cent/kWh (1,783VNĐ/kWh)

⭐ Đối với dự án điện mặt trời mặt đất mức giá 7,09 cent/kWh (1,644VNĐ/kWh)

⭐ Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà mức giá 8,38 cent/kWh (1,943VNĐ/kWh)

Hiệu lực thi hành 22/05/2020

Áp dụng cho thời gian 01/07/2019 – 31/12/2020

Có giá trị: 20 năm

 

👉 lưu ý: Giá này chưa bao gồm thuế VAT và việc điều chỉnh sẽ theo biến động tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ (tỷ giá NVD/USD).

0902 417 888

Liên hệ